Nadwyżki magazynowe

Zastój w produkcji może wynikać z wielu czynników, w tym niezależnych od woli przedsiębiorcy bądź osób zarządzających w jego imieniu zakładem pracy. Należy mieć na uwadze, że w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia niezbędne jest podjęcie działań ukierunkowanych na powrót działalności na dawne tory. Duże znaczenie ma fakt, iż wiele przedsiębiorstw uskarża się na nadwyżki magazynowe. W takim stanie rzeczy niemożliwe jest uzyskanie przestrzeni na nowe dobra, co rzutuje negatywnie na możliwość dalszego produkowania. Wtedy można podjąć kilka działań, dzięki którym chwilowy przestój nie odbije się negatywnie na wyniku finansowym osiąganym przez dany zakład produkcyjny.

W pierwszej kolejności warto rozważyć, czy któryś z dostawców spełnił wszelkie warunki umowne. W przypadku, gdy przywiózł on zamówione dobra za szybko, możliwe jest ich odesłanie na jego koszt. Pozwoli to na zwolnienie odpowiedniej ilości miejsca magazynowego. Jeżeli odmówi on zwrotnego przyjęcia towaru, możliwe jest wytoczenie powództwa cywilnego w tej sprawie bądź skierowanie sprawy do mediacji. Jeżeli jednak dostawa została wykonana zgodnie z umową, przedsiębiorcy nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia. W takim wypadku może okazać się konieczna likwidacja towaru. W zależności od jego gabarytu oraz specyfikacji technicznej, jego usunięcie może wiązać się z dodatkowymi kosztami bądź koniecznością wynajmu specjalistycznego sprzętu. Dużą zaletą jest fakt, iż wszystkie wygenerowane z tego tytułu koszty można z powodzeniem wliczyć do kosztów uzyskania przychodu, które zmniejszają podstawę opodatkowania.

Jeżeli jednak magazynowane towary przedstawiają wartość istotną, ich likwidacja może okazać się całkowicie niecelowa. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie innych działań, które sprawią, że niszczenie nie będzie konieczne. Stoki magazynowe mogą być likwidowane również przez darowizny na rzecz innych podmiotów. Konieczne jest jednak spisanie umowy w formie aktu notarialnego, co generuje dodatkowe koszty po obu stronach transakcji. Dlatego alternatywnym rozwiązaniem może okazać się znalezienie nowej sieci odbiorców. Obecnie nie ma żadnych czynników, które ograniczałyby taką możliwość, bowiem w dobie internetu bez problemu można znaleźć osobę, która zainteresowana jest nabyciem za niską cenę określonych dóbr. Po omówieniu wszelkich warunków dostawy oraz partycypacji w jej kosztach, przedsiębiorcy nie pozostaje nic innego jak wysłać towar do finalnego odbiorcy. Uzyskana suma z pewnością pokryje koszty produkcji danych dóbr.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here