Regulamin sklepu internetowego

Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z wieloma aspektami, a wśród nich znajdują się określenie zasad realizacji umów sprzedaży oraz spełnienie obowiązku informacyjnego wobec konsumentów. Stąd też sklep online musi posiadać regulamin, który rozwiewa wszelakie wątpliwości we wskazanych powyżej obszarach. O czym należy pamiętać, przystępując do jego tworzenia?

Regulacje prawne

Obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż drogą internetową szereg obowiązków informacyjnych wobec klientów. Nie zostały one co prawda zgromadzone w jednym miejscu, aczkolwiek uwzględniono je w kilku miejscach. W związku z tym sprzedawca musi mieć na uwadze:

 • kodeks cywilny,
 • ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego,
 • ustawę  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 • ustawę  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Czy regulamin w sklepie internetowym jest obowiązkowy?

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, iż obowiązek zamieszczenia regulaminu jest zdeterminowany rodzajem prowadzonej działalności. W tym kontekście mówi się o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tymczasem w znakomitej większość sklepów internetowych sytuacja przedstawia się tak, że umowa kupna-sprzedaży jest zawierana w formie elektronicznej, lecz jej realizacja odbywa się tradycyjnymi metodami, np. poprzez dostarczenie zamówionego produktu pocztą czy kurierem. Z prawnego punktu widzenia nie jest to zatem usługa świadczona drogą elektroniczną. Na tej podstawie można by więc przyjąć, że sklep internetowy regulaminu nie potrzebuje, niemniej z drugiej strony pojawiają się jeszcze inne kwestie.

Otóż sprzedawca jest zobligowany poinformować klienta o rozmaitych przesłankach odnoszących się do zawarcia umowy, a mianowicie m. in. o:

 • teleadresowych danych firmy,
 • cenach poszczególnych produktów,
 • sposobach zapłaty,
 • metodach i terminie realizacji zamówienia,
 • składaniu reklamacji,
 • prawie odstąpienia od umowy.

Zdecydowanie najlepszym i najprostszym sposobem przekazania tych wszystkich informacji jest regulamin.

Zalety posiadania regulaminu sklepu

Posiadanie właściwie skonstruowanego regulaminu przynosi szereg korzyści – zarówno sprzedawcy, jak i kupującemu. Do najważniejszych z nich zaliczają się:

 • usystematyzowanie zasad korzystania z usług sklepu,
 • udzielenie kupującym informacji o ważnych aspektach zawieranej umowy kupna-sprzedaży, przy czym warto zwrócić uwagę na to, iż akceptacja przez kupującego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na zasady realizacji umowy,
 • wzrost wiarygodności sklepu poprzez zagwarantowanie konsumentom ochrony ich danych,
 • zabezpieczenie interesów nie tylko kupujących, ale również i sprzedawcy,
 • zwiększenie zaufania do sklepu, co w konsekwencji znajduje przełożenie na jego wyniki sprzedażowe.

Regulamin sklepu dostosowany do indywidualnych potrzeb

Przystępując do tworzenia regulaminu, trzeba mieć na uwadze wiele kwestii – nie tylko tych odnoszących się do wspominanych wcześniej przepisów. Niejednokrotnie przy tej sposobności pada pytanie o to czy lepiej skorzystać z gotowych już wzorców, czy też stworzyć regulamin od podstaw. W praktyce niejednokrotnie wygląda to tak, że wiele sklepów kopiuje regulaminy od konkurencji, co wcale nie jest dobrym rozwiązaniem z tego chociażby względu, że nie zawsze regulaminy są skonstruowane zgodnie z literą prawa i do rzadkości nie należą znajdujące się w nich klauzule niedozwolone. Często też brakuje w nich podstawowych informacji, których zamieszczenie jest konieczne z punktu widzenia obowiązujących przepisów. Trzeba tymczasem pamiętać o tym, iż odpowiedzialność za taki stan rzeczy zawsze ponosi sprzedawca, co może się skończyć nałożeniem na niego przez UOKiK kary finansowej – te zaś bywają dotkliwe.

Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest stworzenie regulaminu dostosowanego do indywidualnych potrzeb sklepu – przedsiębiorca może się tym zająć we własnym zakresie bądź zlecić to zewnętrznej firmie.

Przejrzysta konstrukcja

Dobrze napisany regulamin jest przejrzysty i zrozumiały – nie pozostawia żadnych wątpliwości co do jego treści. W tym celu należy podzielić go na części, które dotyczą następujących obszarów:

 • Postanowienia ogólne – zawierają dane firmy, a także informacje o właścicielu praw autorskich serwisu i przedmiocie regulaminu.
 • Opis usług świadczonych przez sklep.
 • Zasady realizacji zamówień – tu należy wskazać m. in. reguły logowania się do sklepu i zakładania w nim konta oraz zasady zamawiania produktów, przy czym sprzedawca nie może zapomnieć o tym, że po złożeniu zamówienia niedopuszczalna jest zmiana warunków sprzedaży.
 • Reklamacje oraz odstąpienia od umów i ich wypowiadanie – tu klient musi być poinformowany m. in. o tym, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, jak przebiega procedura składania reklamacji etc.
 • Dane osobowe administratora serwisu.
 • Postanowienia końcowe – czyli polityka prywatności, a więc zapewnienie konsumentów, że ich dane osobowe są należycie chronione.
[Głosów:1    Średnia:5/5]
Regulamin sklepu internetowego written by Robert Menkałaśrednia ocen5/5 - 1oceny użytkowników

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here